BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
AVAT
Przejdź do treści

Pełna Księgowość

USŁUGI
Tworzenie i aktualizacja: polityki rachunkowości, obiegu dowodów księgowych, planu kont
Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w siedzibie klienta lub siedzibie firmy)
Rozliczenia podatkowe w zakresie CIT i VAT
Porady księgowe
Sporządzanie sprawozdań finansowych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Opracowywanie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
Pomoc w procesie tworzenie budżetów oraz kontrola ich realizacji
Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego
Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
Dane spółki

NIP 6832065680
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000945020 Regon: 121450169
Kapitał zakładowy: 64 000,00 zł
BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT
BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

32-007 Wola Batorska 901
tel. 605 606 978/ 602 699 017
avat@avat.com.pl
Wróć do spisu treści