Pełna Księgowość - AVAT S.C.

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Pełna Księgowość

USŁUGI

Tworzenie i aktualizacja: polityki rachunkowości, obiegu dowodów księgowych, planu kont

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w siedzibie klienta lub siedzibie firmy)

Rozliczenia podatkowe w zakresie CIT i VAT

Porady księgowe

Sporządzanie sprawozdań finansowych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Opracowywanie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta

Pomoc w procesie tworzenie budżetów oraz kontrola ich realizacji

Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego

Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego