BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
AVAT
Przejdź do treści

Kadry i płace

USŁUGI


Opracowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
Dokumentacja kadrowo – płacowa
Przygotowywanie deklaracji do: US, ZUS, PFRON
Przygotowywanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
Zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych
Doradztwo w kwestiach kadrowo-płacowych
Przygotowywanie raportów zarządczych wg potrzeb Klienta
Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
Dane spółki

NIP 6832065680
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000945020 Regon: 121450169
Kapitał zakładowy: 64 000,00 zł
BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT
BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

32-007 Wola Batorska 901
tel. 605 606 978/ 602 699 017
avat@avat.com.pl
Wróć do spisu treści