BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
AVAT
Przejdź do treści

Księgi Przychodów i Rozchodów

USŁUGI


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w tym dla rolników)
Rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego oraz w zakresie podatku od towarów i usług (PIT, VAT)
Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS / KRUS)
Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
Dane spółki

NIP 6832065680
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000945020 Regon: 121450169
Kapitał zakładowy: 64 000,00 zł
BIURO USŁUG FINANSOWYCH AVAT
BRZEZIŃSKI & PAGACZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

32-007 Wola Batorska 901
tel. 605 606 978/ 602 699 017
avat@avat.com.pl
Wróć do spisu treści